Over de Vereniging Oud Oegstgeest

Over VOO

De Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) is in 1987 opgericht, uit onvrede over de sloop van het historische pand ‘Curium’. Eén van de eerste acties van de VOO was het aanbieden van een monumentenlijst, de zgn. Paarse Nota, aan het College van B&W. In deze lijst worden waardevolle, karakteristieke en gezichtsbepalende gebouwen beschreven.

De VOO zet zich ook in voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit in Oegstgeest. Ons dorp is karakteristiek en moet dat ook blijven. Daarom voelt de VOO zich ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp op het gebied van ruimtelijke ordening.

Onze missie

Behoud van het ‘oude’ en eigentijdse ontwikkelingen hoeven zeker niet haaks op elkaar te staan. Een levend dorp is dynamisch en nieuwe gebouwen en wijken kunnen een prima aanvulling zijn op het bestaande. Maar oud en nieuw moeten wel bewust met elkaar in verbinding worden gebracht, op basis van een duidelijke visie van het gemeentebestuur. De ervaring leert dat het ook in Oegstgeest nodig is om daar aandacht voor te blijven vragen. De VOO telt meer dan zevenhonderd leden. Een groot deel van de leden is actief. Zij zetten zich vrijwillig in. Deze mensen ervaren dat het heel stimulerend is om bewust met je omgeving bezig te zijn en daar met anderen over in contact te komen.

De ANBI status

De ANBI status is aangevraagd (dec 2017)

Vanwege de ANBI aanvraag heeft het bestuur het bestaande beloningsbeleid nu expliciet onder woorden gebracht:
De Vereniging Oud Oegstgeest wordt bestuurd door vrijwilligers. Ook de andere taken worden door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de werkzaamheden voor de vereniging ontvangen betrokkenen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding.

Het RSIN nummer van de VOO is 803968772

Bijlagen

Ten behoeve van de aanvraag van de ANBI-status heeft de vereniging hier een beleidsplan gepubliceerd.
download