Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oegstgeest, een ideale woongemeente

​Brochure waarin de aantrekkelijkheden van het wonen in de gemeente Oegstgeest breed worden uitgemeten. De brochure kon worden aangevraagd bij de gemeente secretarie van Oegstgeest en voor personen woonachtig in Ned. Indië wendde men zich tot N.V. Woningbureau van Vloten, Simpang, Soerabaja.

De wervende tekst is geschreven door Frans Schneiders. Hij besluit zijn lofzang op Oegstgeest als volgt:

“Daar (in Oegstgeest) is alles wat een mensch begeeren kan en wat het leven begeerenswaardig maakt. Daar leeft men buiten, ver van de geruchten der stad en mèt de geneugten der stad. Daar is het begeerde leven. Kent U Oegstgeest? Maar kent U de zee dan niet en de duinen en de meren? Ket U Holland dan niet? Ga zien dan met eigen oogen en U zult ervaren, dat Oegstgeest kennen is Oegstgeest liefhebben. Uw land wilt ge liefhebben. Wel, zie Oegstgeest en heb het lief. Ge zult verlangen daar te wonen, daar alleen”.