Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de VOO zijn uitgegeven en nog te koop zijn, klik hier.

Hoe de Friezen Oegstgeest hebben gesticht

Peter Alexander Kerkhof: “Hoe de Friezen Oegstgeest hebben gesticht”. Een artikel in de Oegstgeester Courant van 29 oktober 2014. De auteur betoogt dat de oorsprong van de naam Oegstgeest gezocht moet worden in het Noordzeegermaans, dat in deze streken indertijd gesproken werd. Wat nu Oegst is, zou toen Oosugeer zijn geweest. De betekenis van de componenten Oosu en geer worden gegeven.