Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de VOO zijn uitgegeven en nog te koop zijn, klik hier.

Beschrijving van het Groene Kerkje

​Mr. B.C. van Krieken beschreef in 1950 de geschiedenis van het Groene Kerkje, dat genoemd is naar apostel Willibrord, die in 691 met elf medewerkers op het strand ergens tussen Wassenaar en Katwijk was geland en vervolgens naar Utrecht trok om van daaruit vijftig jaar lang zijn arbeid te verrichten. In een oude legende wordt verteld dat Willibrord de kerk zelf heeft ingewijd. Er was een datum bepaald waarop dat zou plaatsvinden, maar helaas overleed hij voor die datum. In “Helden Gods” legenden van Nederlandse heiligen, wordt hierover het volgende gezegd:

“Maar de schoonste herinnering aan hem (Willibrord) hebben de Oegstgeesters. De heilige bisschop stelde een dag vast, waarop zij alles tot de inwijding gereed moesten maken. Maar daar die dag eerst enige maanden later zou vallen, en de bisschop reeds zo oud en zwak en vermoeid was, werd het volk over het uitstel zeer bedroefd. Hij troostte hen met de woorden: hetzij levend of dood, ik zal zeker komen. Maar gelijk de Oegstgeesters hadden gevreesd, stierf de bisschop binnen de beloofde tijd. Niettemin hebben zij in het volle vertrouwen op zijn belofte tegen de bepaalde dag alles ter inwijding hunner kerk gereed gemaakt. En zie, er kwam een heldere, klare lucht over het land, met een zachte regen gemengd, zodat als door een hemels dauw alles besprenkeld werd, wat tot de kerk behoorde, gelijk het met wijwater pleegt te geschieden. Ook hoorde men het gezang der engelen en vond men als door een onzichtbare hand op de vloer der kerk de letters getekend, die daar behoren te staan. Nooit heeft iemand getwijfeld of de kerk van Oegstgeest op waarlijk wonderbare wijze ingezegend is door de zalige bisschop”.

In de beschrijving staan veel meer lezenswaardige bijzonderheden over de oudste kerk van Oegstgeest.

Auteur: mr. B.C. van Krieken (27 pagina’s)