Overige Boeken en Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Nota Rijksdienst Monumentenzorg

​In maart 1982 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een nota uitgebracht over inventarisatie, selectie en registratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten.