De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-zienswijze “De Punt” (juli 2014)

​In de bijlage de brief van de VOO aan de gemeente over “De Punt”. (pdf, 1 pag. A4)