De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie ontwerpbestemmingsplan Oranje Nassau (november 2017)

​In november 2017 heeft de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan voor de wijk Oranje nassau gepubliceerd. De VOO heeft hierop op 27 november de bijgevoegde reactie ingediend.