De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Reactie van de gemeente (juli 2015) op de Visie VOO op de “Concept-Welstandsnota-2015”

​Dit pdf-bestand is 353 kB groot en 3 A4-tjes