De zienswijzen van de Historische Vereniging Oegstgeest (VOO)

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Brief aan Gemeente inzake Erfgoednota (april 2020)