De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Brief aan Gemeente inzake Erfgoednota (april 2020)