De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie op ontwerpwijzigingsplan Duivenvoordestraat (ASC-terrein) (mei 2016)

​Sinds 23 maart 2016 ligt het ontwerpwijzigingsplan Duivenvoordestraat (ASC-terrein) bij de gemeente ter inzage. De VOO heeft hierop gereageerd met bijgevoegde zienswijze.