De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Tweede VOO-reactie ontwerp-bestemmingsplan Haarlemmerstraatweg (april 2016)

​Op 3 januari 2016 heeft de VOO gereageerd op het concept-ontwerp-bestemmingsplan voor het oude MEOB-terrein. De VOO is niet tevreden met hoe de gemeente de reactie van de VOO verwerkt heeft in het ontwerpbestemmingsplan en daarom heeft de VOO op 4 april 2016 een tweede reactie ingediend. (pdf, drie A4, 354 kB)