De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie concept-ontwerp-bestemmingsplan Haarlemmerstraatweg (jan 2016)

Sinds 18 december 2015 ligt het conceptontwerpbestemmingsplan Haarlemmerstraatweg gedurende 4 weken ter inzage bij de gemeente. De Vereniging Oud Oegstgeest is uitgenodigd om uiterlijk 17 januari 2016 een overlegreactie in te dienen. Daarvan heeft de vereniging gebruik gemaakt. Onze reactie kunt u lezen in de bijlage. (pdf, 2 A4-tjes, 126 kB)