De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Visie VOO “Concept-welstandsnota-2015” (juni 2015)

​Het pdf-document is 1,2 MB groot. 7 pagina’s A4