De zienswijzen van de Vereniging Oud Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen of dergelijke. Op deze pagina kunt u de reactie dan wel “zienswijze” van de VOO vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie op concept-gebiedsvisie Overgeest (april 2018)

​De gemeente heeft een concept-gebiedsvisie gepubliceerd over Overgeest, dat is het gebied tussen het gemeentehuis, de snelweg A44 en de Rijnzichtweg.
De VOO-reactie hierop treft u aan in het bijgevoegde document van 17 april 2018. (pdf, 99 kB)