Het verenigingsblad van de Vereniging Oud Oegstgeest

Over Oegstgeest (OO) is het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest. Onderwerpen zijn de historie en ontwikkeling van Oegstgeest, in de ruimste zin van het woord.

De redactie bestaat uit Herman Oost: redactie@oudoegstgeest.nl.

Leden krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Het meest recente nummer is voor €4,50 te koop bij de boekhandel in Oegstgeest. Oudere nummers zijn te raadplegen op de site onder Verenigingsblad archief
Ook zijn ze zolang de voorraad strekt voor het zelfde bedrag te koop bij het bestuur.

Zoekt u een oudere uitgave? Gebruik dan de zoekfunctie op deze pagina.

Het gezochte nummer

“Over Oegstgeest” oktober 1996

8e jaargang nr. 2, oktober 1996

G.D.M. Schwencke. Uw straatnaam verklaard: Hazenboslaan, Hofbrouckerlaan, Hofdijck. p. 3-4
M. Fehmers-Schlatmann, I. Oele-Kap. Van woonhuis tot ... Oegstgeest in heden en verleden, 15 (Haagsestraatweg). p. 5-8
Uit het foto-album van ... De Vereniging Oud Oegstgeest (hoek Terweeweg en Hofdijck). p. 9
C. de Glopper-Zuijderland. De Oegstgeester pannenbakkerijen. p. 10-25
G.D.M. Schwencke. Onderwijs in Oegstgeest in de 18e eeuw. p. 26-29
D. Breedijk. Reactie op ‘Uw straatnaam verklaard’ (Haarlemmertrekvaart). p. 29
Werkgroep luchtoorlog Zuid-Holland (D. Breedijk).
Oproep voor informatie etc. p. 30