Het verenigingsblad van de Vereniging Oud Oegstgeest

Over Oegstgeest (OO) is het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest. Onderwerpen zijn de historie en ontwikkeling van Oegstgeest, in de ruimste zin van het woord.

De redactie bestaat uit Jan Willem in't Velt: redactie@oudoegstgeest.nl.

Leden krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Het meest recente nummer is voor €4,50 te koop bij de boekhandel in Oegstgeest. Oudere nummers zijn te raadplegen op de site onder Verenigingsblad archief
Ook zijn ze zolang de voorraad strekt voor het zelfde bedrag te koop bij het bestuur.

Zoekt u een oudere uitgave? Gebruik dan de zoekfunctie op deze pagina.

Het gezochte nummer

“Over Oegstgeest” november 2013

25e jaargang nr. 2, november 2013.

E. Crone. Oegstgeester mijmering. p. 2.
J. Thorn. Macht en pracht in Oegstgeest (van Wijkerslooth). p. 4-7.
F. Lugt. De douairière de Thoms-Boerhaave geeft met genoegen kennis … p. 8-9.
J. Niekus. Hella Haasse in Oegstgeest. p. 10-13.
S. Braat. Nog niet uitgeblust. Drie eeuwen Vrijwillige Brandweer Oegstgeest. Beschrijving boek over de brandweer in Oegstgeest. p. 14-15.
Iets Lugtigs. Daar doen we het voor. Herinnering aan de in 1943 boven Oegstgeest neergeschoten bemanning van een Halifax bommenwerper. p.16-17.
C. de Glopper-Zuijderland. Uit het archief gelicht. Toegangshek Oud Poelgeest. p. 18.
J. Niekus. Ere wie ere toekomt: Carla de Glopper. 50e bijdrage in rubriek Uit het archief gelicht. p. 19.
I. Harkema, J. Thorn. Verdwenen Oegstgeest. Interview met 5 vroegere bewoners van de Hoge Morsweg. p. 20-25.
R. de Groot. Vier fotovragen van René. p. 26, 30.
W. Braat, J. Nieuwenhuis. Jan Elias Kikkert. p. 27-29.
R. Meester-Broertjes. Van de bestuurstafel. p. 31.
Oproep: de Burgemeestersauto. Vraag naar informatie over een zwarte Wolseley, die misschien van burgemeester van Eysinga is geweest. p. 31.
In beeld. Een rood bord met gele letters (Lage Morsweg). p. 32.