Het verenigingsblad van de Vereniging Oud Oegstgeest

Over Oegstgeest (OO) is het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest. Onderwerpen zijn de historie en ontwikkeling van Oegstgeest, in de ruimste zin van het woord.

De redactie bestaat uit Herman Oost en Tim Hoppen: redactie@oudoegstgeest.nl.

Leden krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Alle eerdere uitgaven zijn te raadplegen op de site onder Verenigingsblad archief
Het meest recente nummer is voor € 4,50 te koop bij de boekhandel in Oegstgeest. Ook zijn ze zolang de voorraad strekt voor het zelfde bedrag te koop bij het bestuur.

Zoekt u een oudere uitgave? Gebruik dan de zoekfunctie op deze pagina.

Het gezochte nummer

“Over Oegstgeest” november 2010

22e jaargang nr. 2, november 2010

C. Botman. Troostende treurwilg. ‘Mijmerende schrijver’ (nieuwe rubriek). p. 2.
In memoriam Marise Spieksma-Boezeman. p. 3.
H. Oost. Van Zendingshuis naar Hendrik Kraemerpark. p. 4-7.
C. de Glopper-Zuijderland, J. Kolkman, K.Wolthuis. J.J. Luiting Maten, waarnemend burgemeester van 8 mei 1946 tot 1 augustus 1946. p. 8-10.
F. Lugt. Waar? Of niet waar? Was er een krans voor Erik Ditmarsch? p. 10-11.
Arps, C.E.S. Pastoorswatering, een idyllische historische kreek. p. 12-15.
Van toen naar nu. Annexaties: Oegstgeest terug tot minder dan de helft. p. 16-17.
H. Foppe. Uit de Vlikobak: Archief Stichting Oud-Poelgeest 1946-1950. p. 18-23.
C. de Glopper-Zuijderland. Uit het archief gelicht. In 1682 vervaardigde inventaris van goederen behorend tot de Camer der Retorica te Oegstgeest. p. 23.
F. Lugt. De boerderij van Bremmer. p. 24-26.
J. Nieuwenhuis, W. Tordoir. Kasteel Endegeest in beeld gebracht. p. 27-29.
Afscheid secretaris Margriet Lugt (13 okt. 2010). p. 30.
J. de Bruin. Samenvatting van zijn lezing over de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest, gehouden op 13 oktober 2010. p. 31.
In Beeld. Bankje rond de plataan in de Julianalaan. p. 32.