Het verenigingsblad van de Vereniging Oud Oegstgeest

Over Oegstgeest (OO) is het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest. Onderwerpen zijn de historie en ontwikkeling van Oegstgeest, in de ruimste zin van het woord.

De redactie bestaat uit Jan Willem in't Velt: redactie@oudoegstgeest.nl.

Leden krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Het meest recente nummer is voor €4,50 te koop bij de boekhandel in Oegstgeest. Oudere nummers zijn te raadplegen op de site onder Verenigingsblad archief
Ook zijn ze zolang de voorraad strekt voor het zelfde bedrag te koop bij het bestuur.

Zoekt u een oudere uitgave? Gebruik dan de zoekfunctie op deze pagina.

Het gezochte nummer

“Over Oegstgeest” februari 1993

5e jaargang nr. 1, februari 1993

G. Schwencke. Uw straatnaam verklaard: Duivenvoordestraat. p. 3-4
M. Fehmers-Schlatmann, I. Oele-Kap. Van woonhuis tot ... Oegstgeest in heden en verleden, 8 (Huize Curium). p. 4-11
G. Schwencke. Nering en ambacht in 17e eeuws Oegstgeest. p. 11-15
C. de Glopper. Uit het archief gelicht: ijsclub Oegstgeest (1893). p. 16
R. van Dort. Cafe ‘Zomerlust’. p. 17-20
G.J.C. Nipper. De ijk van maten en gewichten in Oegstgeest. p. 21-23
B. Driessen. Grafkapel Mgr. L.C. van Wijkerslooth te Schalkwijk. p. 24-27