Het verenigingsblad van de Vereniging Oud Oegstgeest

Over Oegstgeest (OO) is het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest. Onderwerpen zijn de historie en ontwikkeling van Oegstgeest, in de ruimste zin van het woord.

De redactie bestaat uit Jan Willem in't Velt: redactie@oudoegstgeest.nl.

Leden krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Het meest recente nummer is voor €4,50 te koop bij de boekhandel in Oegstgeest. Oudere nummers zijn te raadplegen op de site onder Verenigingsblad archief
Ook zijn ze zolang de voorraad strekt voor het zelfde bedrag te koop bij het bestuur.

Zoekt u een oudere uitgave? Gebruik dan de zoekfunctie op deze pagina.

Het laatste nummer

“Over Oegstgeest” november 2017

29ste jaargang, nr. 2 november 2017

Rianne Meester-Broertjes, voorzitter VOO – De VOO: van Vandaag naar Morgen. P. 3
Eke Poortinga - De heilige eik als rechtsplaats. P. 4
Carla de Glopper-Zuijderland – Het A.S.C.-terrein in 1948. P. 7
Jan Schmidt – De geschiedenis van het Zendingshuis 1917-2017. P. 8
José Niekus en Marijke Wesseling – Een dikke boterham met jam, gesprek met Els van den Bosch. P. 12
Freek Lugt – Klooster Mariënpoel (deel 1). P. 16
Fotovragen van René. P. 19
Freek van Beetz en Harry Vissers – 100 jaar LOHC: meer dan een hockeyclub. P. 20
Freek Lugt – Iets Lugtigs. Ze zou gestikt zijn in hun taart. P. 25
Ruurd Kok – Een nazaat van Multatuli op Oud-Poelgeest. P. 26
Onno Koerten – De weg van Leiden naar Warmond. P. 28.
Jacques Thorn en Dineke Peddemors – Reformatie in het 16e-eeuwse Oegstgeest. Wees die monnik echt op zijn billen? P. 31
Jan Willem In ’t Velt – A Gesture of Gratitude My Father Never Forgot (opnieuw vervolgd). P. 32.

De PDF versie is niet beschikbaar.