Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Lezing Willemijn Wilms Floet: “Het geheim van het hofje”

29 maart

​Op 28 maart 2018, na de ALV, houdt Willemijn Wilms Floet een lezing getiteld:Het geheim van het hofje.

Aan het eind van de veertiende eeuw werd in Nederland het eerste hofje gebouwd, het begin van een lange bouwkundige traditie. Vermogende particulieren stichtten ‘hofjes van liefdadigheid’ voor arme bejaarden. Naast bezieling door naastenliefde en religieus plichtsbesef wilden ze hun naam in de stad vereeuwigen.

Een hofje is altijd een architectonische eenheid van afzonderlijke huizen rondom een gemeenschappelijke buitenruimte, gelegen op het binnenterrein van een bouwblok. De voordeuren liggen aan het hofje; de achtergevel is traditioneel gesloten. Deze bouwvorm bleek door de jaren heen zeer duurzaam. Een groot aantal hofjes heeft de eeuwen overleefd en niet zelden worden ze nog altijd bewoond door alleenstaande ouderen. De kracht van het hofje als bouwvorm spreekt ook uit het vermogen telkens opnieuw zijn betekenis te bewijzen. Opeenvolgende generaties architecten beschouwden het als model voor de Nederlandse woningbouw, waarin het thema collectiviteit een grote rol speelt.

Over de spreekster:

Dr. Ir. Willemijn Wilms Floet is als assistant professor verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij de leerstoel Methode en Analyse van de vakgroep Architectuur. Haar expertise is analyseren van bouwwerken ten behoeve van nieuw architectonisch ontwerp. Ze was (co-)auteur van onder andere ‘Honderd jaar Nederlandse architectuur’ 1999, het ‘Zakboek voor de woonomgeving’ 2001, ‘ Het ontwerp van het kleine woonhuis’ 2005 en ‘Ruimte voor democratie’ 2011. In 2016 verscheen van haar hand ‘Het hofje, Bouwsteen van de Hollandse stad’.