Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Avond voor bewoners van monumenten in Oegstgeest

18 januari

Op donderdagavond 18 januari houdt de VOO een avond voor bewoners van monumenten in Oegstgeest. De avond is toegankelijk voor genodigden. Alle bewoners van zo’n pand hebben een uitnodiging ontvangen. Het doel van de bijeenkomst is de betrokkenen meer inzicht te verschaffen in speciale aspecten van het bewonen of eigenaar zijn van zo’n pand. Aan bod zullen komen o.a. financiële en fiscale aspecten, en duurzaamheidsmaatregelen. Het programma van de avond staat hieronder aangegeven.

H.A. (Rianne) Meester-Broertjes voorzitter VOO: Opening en doel bijeenkomst

G.P.I.M. (Gerard) Wuisman voorzitter Monumentencommissie Oegstgeest: Monumenten in Oegstgeest: Beleid Gemeente en Rijk

M.E. (Michiel) Enderman ERM gecertificeerd restauratiearchitect Enderman de Kat architecten: Eigendom, beheer en gebruik monumenten: • Financiële en fiscale aspecten • Duurzaamheid, gebruik materialen, energie besparende maatregelen

Pauze

Panel

G.P.I.M. (Gerard) Wuisman

M. (Marc) Laman

M. (Menno) Nieuwenburg

M.A.C. (Marcel) van Dijk

M.E. (Michiel) Enderman

V.W.P. (Vincent) van de Kerk

Afsluiting H.A. (Rianne) Meester-Broertjes voorzitter VOO