Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Zangboekuitvoering in Groene Kerkje

08 oktober

​Op 7 oktober organiseert de VOO een uitvoering van gregoriaanse gezangen in het Groene Kerkje. De gezangen zijn afkomstig uit “het oudste boek” van Oegstgeest. Freek Lugt heeft in de Leidse Universiteitsbibliotheek een op perkament geschreven en getekend zangboek gevonden uit 1562. Het boek is vervaardigd in opdracht van de kerkmeesters van de kerk van Oegstgeest. Het heeft maar kort in die kerk gefunctioneerd, want de reformatie vindt in Oegstgeest plaats omstreeks 1573.

Zie voor nadere informatie het artikel door Freek Lugt in de “Over Oegstgeest” van mei 2017. (nog te jong om op deze site geplaatst te zijn). Het tijdschrift is in de Oegstgeester boekhandel te koop. Freek Lugt en Rens Tienstra hebben over dit zangboek een publicatie geschreven die door de VOO zal worden uitgegeven. Alle leden van de Vereniging Oud Oegstgeest zullen een exemplaar van dit boekje ontvangen. Verder zal het in de Oegstgeester boekhandel te koop zijn. De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Oegstgeest en het Fonds 1818.

De gezangen zullen worden uitgevoerd door leden van de Schola Gregoriana (Noordwijk) onder leiding van Rens Tienstra, die ook het muzikale programma samenstelt. Aan het eind van de uitvoering zal de voorzitter van de VOO, Rianne Meester, de bovengenoemde publicatie door Lugt en Tienstra aanbieden aan de voorzitter van de Kerkenraad, aan een van de pastores van de R-.K. Willibrord parochiekern en aan de voorzitter van de Oegstgeester Raad van Kerken.

De uitvoering is van 16u00 tot 17u00 en daarna zijn de aanwezigen te gast bij de kerkenraad om onder het genot van een drankje na te praten in Willibrords Erf. De uitvoering is toegankelijk voor genodigden, VOO-leden en andere geïnteresseerden. De VOO is de Kerkenraad erg erkentelijk voor het ter beschikking stellen van kerk en Willibrords Erf.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de uitvoering met een email aan zangboek@oudoegstgeest.nl. Zij ontvangen dan een bevestiging.

Over Rens Tienstra: Sinds ongeveer een jaar is hij tweede dirigent van de gerenommeerde Koorschool St. Bavo te Haarlem, verbonden aan de kathedrale basiliek St. Bavo. Hij heeft zijn opleiding gehad aan de conservatoria van Amsterdam (Orkestdirectie, Compositie, Kerkmuziek) en Den Haag (Gregoriaans) en de Universiteiten van Birmingham (Musicology) en Essen (Gregoriaans, Musikwissenschaft).

Wilt u iets meer lezen over de oorsprong van de gregoriaanse zang kijk dan op gregoriaans