Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 55

maart 2014

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd samen met de uitnodiging en stukken voor de Algemene Leden Vergadering van 21 mei. Daarover wordt hier dus niets verteld.

De vereniging Oud Oegstgeest heeft nieuwe actieve leden nodig. Mocht u de doelstelling van onze vereniging een warm hart toedragen en wat tijd over hebben dan nodigt het bestuur u uit om contact op te nemen. Het gaat om een functie in het bestuur die bij de komende jaarvergadering vacant komt en diverse andere functies.

Bestuursfunctie
Wij zoeken een opvolger van de heer Peter Sigmond, die tijdens de aanstaande Algemene Leden Vergadering het bestuur zal verlaten. Zijn taak in het bestuur is o.a. het verzorgen van de lezingen en het volgen van de ruimtelijke ontwikkelingen in ons dorp. Kandidaten met belangstelling hiervoor, maar ook met andere interesses, wordt verzocht zich bij het bestuur te melden.

Diverse functies in werkgroepen
Het bestuur streeft ernaar de diverse taken die voor het reilen en zeilen van de vereniging van belang zijn en die nu door enkelingen worden uitgevoerd in de toekomst te kunnen uitvoeren door meer dan een persoon. Op die manier wordt de vereniging minder afhankelijk van enkelingen en tegelijk worden er meer leden actief bij de vereniging betrokken. Taken of (nog op te richten) werkgroepen waar het om gaat zijn:
De bestaande werkgroep mondelinge geschiedenis heeft door het recente vertrek van twee leden dringend behoefte aan uitbreiding. De werkgroep houdt interviews met oude Oegstgeestenaren en neemt deze gesprekken op om de verhalen voor later te bewaren. Soms worden de gesprekken ook uitgewerkt tot een artikel in ons tijdschrift Over Oegstgeest.
Het bijhouden van de ledenadministratie. Dit betreft de nieuwe aanmeldingen, opzeggingen, adresmutaties en vooral het up to date houden en verzamelen van emailadressen.
Een nieuw te vormen werkgroep “Foto en video”. Bij evenementen worden vaak foto’s gemaakt, door onze hoffotograaf of een andere vrijwilliger. Wij missen tot nu toe een systematische archivering van deze jonge foto’s. Ooit krijgen ze wellicht historische waarde en daarom moeten ze nu al goed beheerd worden.
Onderwerpen waarvoor nog geen nadere omschrijving is bedacht: Gebruik van moderne media en het web, Evenementen en excursies, Planologie. En nog meer.

Mocht u belangstelling hebben voor een actieve rol in onze vereniging, neem dan a.u.b. contact op met het bestuur. Per email naar secretaris@oudoegstgeest.nl of per post naar Secretaris van de VOO, Willem de Zwijgerlaan 27, 2341GH Oegstgeest. Of voor nadere informatie per telefoon bij Rianne Meester 071-3011697 of Chris Wolff 071-5154387.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017