Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 54

februari 2013

Aan de leden van de Vereniging Oud-Oegstgeest waarvan ons het email-adres bekend is.

25 februari 2014 (dinsdag)
Lezing door Ton Kohlbeck: “Haaswijk: de sprong over het kanaal”

Plaats: Daltonschool Jan Wolkerslaan 18, Oegstgeest-Haaswijk
Aanvang: 20:00 uur Zaal open 19:30 uur
Toegang gratis voor leden van de VOO en niet-leden

De Vereniging Oud-Oegstgeest organiseert op bovenstaande plaats en tijd deze lezing door oud-wethouder Ton Kohlbeck. Hij was raadslid van Oegstgeest vanaf 1974 en wethouder van Oegstgeest van 1980 tot 1994 en daardoor heel nauw betrokken bij de ontwikkeling van Haaswijk.
Zijn voordracht is niet bedoeld als een wetenschappelijk of planologisch verantwoord betoog, maar veeleer als een uiteenzetting van de toenmalige aanpak, ontwikkeling en vormgeving vanuit bestuurlijk oogpunt. En passant zal ook de vraag aan de orde komen: Hebben we nog wel behoefte aan uitbreiding van ons dorp?

21 mei 2014 ALV en lezing over Oud Poelgeest

De algemene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op woensdag 21 mei 2014. Na afloop van de vergadering zal Freek Lugt een lezing houden over het kasteel Oud-Poelgeest.

T.z.t. ontvangen alle leden per post de uitnodiging voor de ALV, met details over plaats en aanvangstijd, en de jaarstukken over 2013.

Over de lezing die volgt op de ALV
Freek Lugt is aan de leden van de VOO wel bekend als auteur van vele bijdragen aan ons tijdschrift “Over Oegstgeest” en andere publicaties over Oegstgeest en Leiden. Op dit moment werkt Freek aan een boek over de geschiedenis van Oud Poelgeest. In de lezing zal hij ons een voorproefje geven van een aantal interessante elementen daaruit, onder het motto: Nieuwe feiten over een oud kasteel.

Deze brief en nadere informatie over de gemelde onderwerpen is ook te vinden op www.oudoegstgeest.nl

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017