Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 53

november 2013

Onthulling plaquette VOO Prijs 2013
voor de nieuwe begraafplaats bij het Groene Kerkje

Zoals u weet heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering van de vereniging onze toenmalige voorzitter Harry Vissers de VOO-prijs 2013 uitgereikt aan vertegenwoordigers van de nieuwe begraafplaats van het Groene Kerkje. De considerans kunt u vinden op onze website www.oudoegstgeest.nl onder de tab vereniging/VOO-Prijs. Bij de prijs hoort een oorkonde en een “bordje” voor op de gevel. Op vrijdag 8 november j.l. heeft de ceremoniële onthulling van dit bordje plaatsgevonden en petit comité. Onze voorzitter Rianne Meester heeft de aanwezigen toegesproken en nog eens uit de doeken gedaan waarom de begraafplaats deze prijs verdiend heeft en de voorzitter van het bestuur van de begraafplaats Guus Onderwater heeft in zijn dankwoord aangegeven dat hij en zijn medebestuursleden erg trots zijn op de prijs. Wij kunnen u aanraden om zelf eens ter plekke te gaan kijken om de omgeving en de schoonheid op u te laten inwerken. En ervaar de verrassing van het zicht op de kerk wanneer je op de terugweg de trap afloopt.

14 en 15 december 2013 van 14:00 tot 18:00 uur in Kasteel Oud-Poelgeest toneelstuk “Stadhouders Lief”

De Stichting “Het Portret Spreekt” zal, i.s.m. met de historische verenigingen Oud-Leiden en Oud-Oegstgeest op 14 en 15 december a.s. in Kasteel Oud-Poelgeest het toneelstuk ‘Stadhouders Lief ’ presenteren, van auteur Michel Meissen. Het stuk gaat over het leven van Margaretha van Mechelen (158-1662) en Amalia van Solms (1602-1675) gespeeld door Gepke Witteveen en Anna Nicolaï. Met deze vrouwenportretten komt één van de boeiendste periodes uit de geschiedenis van het Huis van Oranje tot leven. In het oktobernummer van ‘Oud Leiden Nieuws’ volgt meer informatie.

De prijs zal €32,50 per persoon bedragen incl. rondwandeling en na afloop drankje en hapje. Kaartverkoop bij de receptie van kasteel Oud- Poelgeest tel 071-5174224 of email receptie@oudpoelgeest.nl
Lees meer: http://www.oudpoelgeest.nl/news/20/15/Aankondiging-Stadhouders-Lief

Lezing over de ontwikkeling van de Oegstgeester wijk Haaswijk

In januari 2014 (precieze datum, tijd en plaats zullen nog worden aangekondigd, volg daarvoor de berichtgeving o.a. op de VOO-website) zal/wil de vereniging een lezing organiseren over de bouw en de ontwikkeling van de Oegstgeester wijk Haaswijk. We hebben een of meer sprekers op het oog, maar een en ander is nog niet definitief.
Bij deze doet het bestuur ook een oproep aan de leden en/of lezers van deze nieuwsbrief: Mocht u menen iets interessants te melden te hebben uit eigen ervaring of geheugen betreffende de geschiedenis van Haaswijk, dan nodigen wij u van harte uit om dat aan het bestuur te melden. Bijvoorbeeld via een email aan secretaris@oudoegstgeest.nl.

Nieuwe redacteuren voor ons tijdschrift “Over Oegstgeest”

Sinds enige weken hebben we een nieuwe hoofdredacteur voor het tijdschrift. Zijn naam is Freek van Beetz. Hij volgde Anke Casteel op die voor u de afgelopen jaren, tien prachtige nummers van “Over Oegstgeest” heeft gemaakt. Op de “vrijwilligersborrel” die het bestuur elk jaar organiseert om de actieve leden van de vereniging te bedanken is Anke speciaal in het zonnetje gezet. Met haar opvolger kunt U nader kennismaken op zijn home page www.freekvanbeetz.nl.

Tegelijk met deze wisseling van de wacht wordt de redactie uitgebreid van één persoon naar twee personen. Jan Willem in’t Velt zal de redactie komen versterken.

Boeken uitgegeven door onze vereniging

Dit jaar in mei heeft de meest recente publicatie door de vereniging het licht gezien: Onder de titel “Nog niet uitgeblust, drie eeuwen Vrijwillige Brandweer Oegstgeest” wordt de geschiedenis van de Oegstgeester vrijwillige Brandweer in geuren en kleuren beschreven. Wellicht een leuk sinterklaas- of kerstcadeau. Een recensie van het boek kunt u vinden in het November nummer van Over Oegstgeest of op onze website www.oudoegstgeest.nl. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 19,95. Leden kunnen het boek, bij voorkeur na een telefoontje, tegen de gereduceerde prijs van € 15,00 afhalen bij:
Sylvia Braat, Irenelaan 38, 2341 TT Oegstgeest, tel. 06-43259134 of
Jan Janssen, Jan van Ruusbroeclaan 3, 2343 JL Oegstgeest, tel. 071-5170003
Meer informatie: redactie@oudoegstgeest.nl

Andere boeken uitgegeven door de vereniging en te verkrijgen bij de boekhandel zijn.
“De Canon van Oegstgeest”, derde druk , winkelprijs €12,50.
“Het goed van Oegstgeest” door Freek Lugt, tweede druk 2010, winkelprijs €29,50
“Een Perzisch kleed voor een kistje aardappels” door Sylvia Braat, 2010, winkelprijs €12,50.
Leden kunnen de boeken krijgen voor een gereduceerde prijs. Zie daarvoor de aanwijzingen op www.oudoegstgeest.nl tab: Archief/boeken VOO.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017