Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 50

september 2010

Nieuwsbrief VOO nummer 50

Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering en lezing door archeoloog Drs. Jasper de Bruin

Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest nodigt haar leden uit voor een Buitengewone ALGEMENE LEDENVERGADERING op 13 oktober 2010 om 20.15 uur in de Openbare Bibliotheek Bollenstreek Lange Voort 2T, Oegstgeest

AGENDA

  1. Opening
  2. Conceptverslag van de ALV van 21 april 2010 (zie bijlage)
  3. Bestuurswisseling: de huidige secretaris, Margriet Lugt, treedt af en aan de vergadering wordt de benoeming voorgelegd van mevrouw Bernadette Straetmans als nieuwe secretaris.
  4. Rondvraag

Zoals reeds aangekondigd in Nieuwsbrief nr. 49 kunnen tegenkandidaten zich melden tot 1 oktober a.s.

Voor het tweede deel van deze avond (ca. 20.45 uur) heeft het bestuur

Drs. JASPER DE BRUIN

uitgenodigd. Jasper de Bruin is als archeoloog verbonden aan de Universiteit Leiden. De titel van zijn voordracht luidt:

EEN MEROVINGISCHE NEDERZETTING IN NIEUW-RHIJNGEEST

Aan de hand van beeldmateriaal zal hij vertellen over de opmerkelijke resultaten van de opgravingen die onder zijn leiding zijn uitgevoerd op het terrein van Nieuw-Rhijngeest en die een nieuw licht werpen op de bewoningsgeschiedenis van dit gebied in de vroege middeleeuwen.

Na de lezing is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

De avond wordt afgesloten met een glaasje wijn en een hapje, aangeboden door het bestuur.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017