Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 48

maart 2010

Rondleiding in het Gemeenlandshuis, Breestraat 59, Leiden Op dinsdag 23 en vrijdag 26 maart a.s. zijn leden van de VOO welkom voor een rondleiding in het Gemeenlandshuis in de Breestraat. Dit is een idee van Pieter Hellinga, onze vroegere voorzitter, sinds januari 2009 heemraad en loco dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gemeenlandshuis is in 1578 door het waterschap aangekocht voor vergader- en logeerdoeleinden. Het is één van Rijnlands historisch meest waardevolle gebouwen. Zowel het exterieur als het interieur en de vele unieke watergerelateerde historische siervoorwerpen in dit pand, oogsten doorgaans veel waardering bij bezoekers. Eggo Tiemens zal de rondleidingen verzorgen. Houdt u er rekening mee dat het gebouw vele kleine traptreden heeft en geen lift!

Meld uzelf voor één van deze data aan bij Margriet Lugt, tel. 071-5170302 of per e-mail: secretaris@oudoegstgeest.nl

Plaats: het Gemeenlandshuis, Breestraat 59, Leiden

Datum en tijd: 23 en 26 maart a.s. 14.00-15.30 uur.

Tweede druk Het goed van Oestgeest

Op 10 februari rolden de eerste exemplaren van de tweede druk van ‘Het goed van Oestgeest’ van de band, het boek over de middeleeuwen in het toenmalige grote Oegstgeest. De eerste druk verscheen nog maar in november van het vorig jaar. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de vele illustraties, mooie verzorging en fraaie uitgave was het boek binnen zes weken uitverkocht.

De Vereniging Oud Oegstgeest vindt het belangrijk dat het boek voor alle geïnteresseerden verkrijgbaar blijft en heeft daarom de tweede druk mogelijk gemaakt.

Freek Lugt, Het goed van Oestgeest. De middeleeuwen in Oegstgeest,Poelgeest, Kerkwerve, Rijnsburg en Nieuw-Rhijngeest

Tweede druk, uitgeverij Ginkgo, Leiden 2010

ISBN 978-90-71256-09-7, € 29,50 in de boekhandel.

Contributie 2010

Het merendeel van de VOO-leden treft als bijlage bij deze nieuwsbrief de factuur aan voor de contributie voor 2009. Aan de leden wordt verzocht het contributiebedrag van € 17,50 over te maken naar rekening ABN-AMRO 56.69.41.538 ten name van de Vereniging Oud Oegstgeest te Oegstgeest.

Indien u reeds betaald heeft verzoeken wij u de factuur als overbodig te beschouwen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de penningmeester: penningmeester@oudoegstgeest.nl

De Algemene Ledenvergadering

De 25e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Oegstgeest zal worden gehouden op woensdag 21 april a.s. Bij die gelegenheid zal Sylvia Braat een boekje presenteren met de titel: “Een Perzisch kleedje in ruil voor een kistje aardappels.” De leden zullen tijdig een uitnodiging ontvangen.

Te koop

Bij de secretaris thuis is het volgende te koop:

- Het goed van Oestgeest, € 25,00 voor leden, publieksprijs € 29,50

- de Canon van Oegstgeest, € 10,00 voor leden, publieksprijs € 12,50

- dvd met oude foto’s van Oegstgeest, € 3,00

- dubbele wenskaarten met tekeningen van Albert Labordus, € 5,00

Deze spullen worden ook verkocht bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering op 21 april a.s.

Secretariaat: Margriet E.M.C. Lugt-Rethans, Nassaulaan 45, 2341 EC Oegstgeest, tel. 5170302 e-mail: secretaris@oudoegstgeest.nl


Wie wil Carla de Glopper helpen in het archief?

Voordat de foto’s definitief in het digitaal archief terecht komen, worden de teksten en de beelden door Carla de Glopper aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Daarbij kan Carla enige hulp goed gebruiken. Wie heeft er gelegenheid om Carla op dinsdag- of donderdagochtend hierin bij te staan?

Carla is telefonisch bereikbaar via het gemeentehuis of via de mail: glopper@oegstgeest.nl

Ontvangen voor het archief van de Vereniging

Mevrouw Tineke de Boer heeft de Vereniging enkele mooie foto’s gegeven van het Zendingshuis.

Het archief van Frits Spieksma

Frits Spieksma heeft in het verleden vele krantenknipsels van hemzelf en van derden gerubriceerd. Deze heeft hij onlangs aan de Vereniging geschonken. Dit geldt ook voor dia’s, o.a. de collectie van Gerard van Velzen. Met deze collectie hebben Frits en Marise dialezingen gehouden, wandelingen door het oude en het nieuwe Oegstgeest. Daarnaast hebben Frits en Marise Spieksma eigen fotoafdrukken en privé-ansichten geschonken aan het archief van de Vereniging.

Rondleidingen bij het Groene Kerkje door Marie ThérèseStierman-Rasser

Marie ThérèseStierman-Rasser, samen met haar echtgenoot bewoner van het voormalige kosterhuis naast het Groene Kerkje, begint in april weer met het geven van rondleidingen over het kerkhof en in de kerk. De overgrootvader van Marie Thérèse was de eerste koster en de eerste bewoner van het kosterhuis in 1908. De liefde voor de kerk en het kerkhof zijn haar dus met de paplepel ingegoten.

De wandeling over het kerkhof gaat langs bekende en onbekende graven, langs mooie en bijzondere grafstenen. En intussen worden er verhalen verteld over de mensen die er begraven liggen, schrijvers, kunstenaars, notabelen en ook de gewone man. Met veel respect voor de doden brengt Marie Thérèse hen als het ware weer tot leven. In de kerk vertelt zij o.a. over de gebrandschilderde ramen en over de graven die er liggen.

De rondleidingen worden in principe gegeven op donderdagmiddag om 15.00 uur, onder voorbehoud dat er geen begrafenis is. De wandeling duurt ongeveer 2,5 à 3 uur. Een groep bestaat uit maximaal 12 personen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Marie ThérèseStierman-Rasser, tel. 071-8801159 of via

e-mail: astierman@orange.nl De rondleiding is gratis.

Begraafplaats Rhijnhof zoekt foto’s voor jubileum

Begraafplaats Rhijnhof bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit. Het bestuur van Rhijnhof heeft een lustrumcommissie samengesteld waar ook oud-burgemeester van Leiden, Cees Goekoop, deel van uit maakt. Die commissie is bezig met de voorbereidingen om het lustrum op verschillende plekken in Leiden te vieren. Er wordt onder meer materiaal verzameld voor een expositie over 100 jaar Rhijnhof. Mensen die thuis foto’s of ander materiaal hebben over de begraafplaats, of andere bijzondere herinneringen aan de plek hebben, kunnen zich melden via info@rhijnhof.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. U kunt ook schrijven naar de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ te Leiden.

Rhijnhof was 100 jaar geleden nog een landgoed in de gemeente Oegstgeest. Tegenwoordig is het de grootste begraafplaats van Leiden.

Bron: Leidsch Dagblad 8 januari 2010

Leids Film Festival met film Die Welle op 28 maart a.s.

Het Leids Film Festival Regular van maart zal in het teken staan van het monument ter nagedachtenis aan Joodse Leidenaars die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Het monument zal op 17 maart in Leiden onthuld worden en roept op tot bezinning op het feit dat dit in de toenmalige samenleving kon gebeuren. Daarmee is het tevens een oproep ook in de toekomst waakzaam te blijven tegen uitsluiting van medeburgers.

DIE WELLE van Dennis Gansel begint met gymnasiumleraar Rainer Wenger die tijdens een studieweek begint over het onderwerp ‘Staatsvormen’, met de bedoeling het leven in een dictatuur voelbaar te maken. Wat vrij onschuldig begint met begrippen als groepsdruk en discipline ontwikkelt zich na enkele dagen in een serieuze beweging onder de naam ‘Die Welle’. Al op de derde dag beginnen de scholieren andersdenkenden uit te sluiten. Tegenstanders van ‘Die Welle’ zijn vijanden, en oude vriendschappen worden beëindigd. Kritiek wordt beantwoord met agressie en intimidatie. De conflicten stapelen zich op tot de situatie onvermijdelijk escaleert. (Gebaseerd op de TV-klassieker The Wave uit 1981.)

Voorafgaand aan deze film zal de Leidse historicus en voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden, Prof. Hans Blom, iets meer vertellen over het monument en de Jodenvervolging in Leiden. Hij is lid van het comité van Leidse burgers dat op verzoek van het gemeentebestuur de totstandkoming van dit monument voorbereidde en begeleidde.

Plaats: Het Kijkhuis, 28 maart 18.30 uur (tijd onder voorbehoud)

Historische Vereniging Oud Leiden looft prijs uit

De Historische Vereniging Oud Leiden schrijft voor 2010 wederom de Oud Leiden-prijsvraag uit.

De tweejaarlijkse prijs is bestemd voor een publicatie die een nieuw licht kan werpen op één of meer aspecten van de geschiedenis van Rijnland of van Leiden, in de ruimste zin van het woord. Alle bijdragen, zowel op het gebied van de verhalende geschiedenis, als op dat van cultuur, kunst, recht, maatschappij, politiek, belasting, milieu, taal, biografie enz. zijn van harte welkom en kunnen meedingen. De schrijver van het winnende artikel wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van € 1000,-.

Een jury, bestaande uit mr. dr. Liesbeth van Soest, prof. dr. Rudi van Maanen, onder voorzitterschap van dr. Hans Heestermans, adviseert het bestuur van de Vereniging over de toekenning van de prijs. De inzendtermijn sluit op 1 juni 2010. Een artikel van ten hoogste 10.000woorden, voorzien van naam en adres, kan worden gezonden aan: jury Oud Leiden Prijs, p/a Plantsoen 51, 2311 KJ Leiden.

De Vereniging Oud Leiden houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met de geschiedenis van de Sleutelstad. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van Het Leids Jaarboekje en van publicaties in de Leidse Historische Reeks. Verder organiseert de vereniging lezingen en excursies en subsidieert zij historische projecten. Leden ontvangen elk kwartaal het mededelingenblad en jaarlijks het Leids Jaarboekje boordevol artikelen over de stad en haar verleden.

Bron: Mededelingenblad Historische Vereniging Oud Leiden

Contact met zusterverenigingen

Op maandag 8 februari j.l. organiseerde het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden in het monumentale Tolhuis in Oegstgeest een bijeenkomst met de zusterverenigingen uit de regio. Het doel was enerzijds om officieel afscheid te nemen van de (oud)correspondenten die jarenlang bijdragen hebben geleverd aan de Kroniek in het Jaarboekje. Anderzijds was er de wens de contacten te verstevigen met de zusterverenigingen in de regio Leiden. De succesvolle Leidse Geschiedenisdag van november 2009 in de Hooglandse kerk kwam uitgebreid ter sprake. Vanwege de kosten is het helaas niet mogelijk om dit evenement jaarlijks te herhalen.

Historische verenigingen staan volop in de belangstelling, juist ook bij gemeentelijke herindelingen.

Een groot aantal van de historische verenigingen is met gesloten beurzen lid van elkaar. Op die manier worden interessante bijeenkomsten, evenementen en uitgaven aan elkaar doorgegeven. Een praktische wens was het organiseren van dorpswandelingen, speciaal voor leden van de zusterverenigingen.

Veel verenigingen hebben een eigen website:

www.oudleiden.nl Historische Vereniging Oud Leiden

warmond.homestead.com/warmelda.html Historisch genootschap

<迌೟>Warmelda

www.katwijksmuseum.nl Katwijks Museum, Genootschap Oud Katwijk

www.genootschapoudrijnsburg.nl Genootschap Oud Rijnsburg

www.hkv-voorhout.nl Historische kring Voorhout

of: www.oudteylingen.nl

www.leiderdorpsmuseum.nl Leiderdorps Museum

www.g-o-n.nl Genootschap Oud Noordwijk

www.oudlisse.nl Vereniging Oud Lisse

www.stichtingoudsassenheim.nl Stichting Oud Sassenheim

www.vriendenvanoudhillegom.nl Vrienden van Oud Hillegom

www.oud.alkemade.net Stichting Oud Alkemade

www.histveralphenadrijn.nlHistorische vereniging Alphen a.d. Rijn

www.museum-teraar.nl Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar

www.ver-leefbaarvoorschoten.nlVereniging tot behoud van Groen en Leefbaar Voorschoten

www.historischmuseumvoorschoten.nl Stichting Historisch Museum Voorschoten

www.oudvalkenburgzh.nlVereniging Oud Valkenburg

www.oudzoeterwoude.nlStichting Oud Zoeterwoude

www.oudwassenaar.nl Vereniging Oud Wassenaar

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017