Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 43

maart 2008

Lezing op 27 maart 2008 De Vereniging Oud Oegstgeest verzorgt samen met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN, afdeling Rijnstreek) een thema-avond over ARCHEOLOGIE. Deze zal gehouden worden op donderdag 27 maart 2008. Plaats: de theaterzaal van het vergaderzalengebouw van Rivierduinen, Endegeesterstraatweg 5 te Oegstgeest. Aanvang lezing: 20.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid schuin aan de overzijde van het gebouw. Het is niet toegestaan om aan de zijde van de vergaderzalen te parkeren.

De avond ziet er als volgt uit: 1. Drs. Roos van Oosten (archeoloog-historicus, promovendus RUG) zal uiteenzetten hoe een opgraving ontstaat en hoe deze wordt voorbereid en uitgevoerd. Ook de belangrijke uitwerking zal worden behandeld, als een spannende zoektocht naar verbanden uit ons (verre) verleden.

2. Drs. Judith van den Berg (archeoloog bij Vestigia bv, Archeologie & Cultuurhistorie) zal een toelichting geven op het ontstaan en vervaardigen van: “De archeologische waarden- en verwachtingenkaart van Oegstgeest”. Zij zal de bekende archeologische en cultuurhistorische waarden inventariseren, en deze vervolgens op aspecten waarderen en verwerken in een plattegrond van het gebied.

3. Dr. Ilona van der Weide (archeoloog bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland) zal spreken over het correspondentschap voor de “Archeologische Werkgemeenschap Nederland”, Afdeling 6, Rijnstreek (AWN Rijnstreek). Welke Oegstgeestenaars zijn geïnteresseerd in archeologische nieuwsgaring?

Er zal voldoende ruimte zijn voor discussie.

Algemene Ledenvergadering VOO op woensdag 9 april 2008 Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 april a.s. Aanvang: 20.00 uur. De leden zullen binnenkort meer informatie ontvangen.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017