Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 42

oktober 2007

Culturele Uitdag gemeente Oegstgeest, zaterdag 3 november 2007 Op zaterdag 3 november houdt de gemeente Oegstgeest weer een Uitdag, zoals twee jaar geleden het geval is geweest in het Winkelcentrum Lange Voort. De organisatie is in handen van de Muziekschool Leiden en Omstreken. Op deze dag presenteren alle culturele verenigingen en instellingen in de gemeente Oegstgeest zich in de Pauluskerk. Er zijn optredens met muziek, theater, dans en toneel, er zijn indrukwekkende en leuke exposities op het gebied van beeldende kunst, en er is veel informatie. De Uitdag wordt gehouden in de Pauluskerk, ter gelegenheid van het feit dat deze onlangs is geopend als cultureel centrum van Oegstgeest en duurt van 11.00-16.00 uur. De Vereniging Oud Oegstgeest zal er zijn met een informatie- en verkoopstand.

Herdenking oorlogsslachtoffers bij het Groene Kerkje, 12 november a.s. De Gemenebestlanden herdenken elk jaar op 11 november (Armistice Day) hun oorlogsslachtoffers sinds de Eerste Wereldoorlog. Ook in Oegstgeest worden, onder auspiciën van het Oorlogsgravencomité Oegstgeest, de doden herdacht die in de oorlogsjaren 1940-1945 in of nabij de gemeente zijn gevallen en op de begraafplaats bij het Groene Kerkje hun laatste rustplaats hebben gevonden. De herdenking in Oegstgeest vindt plaats op maandag 12 november a.s. en begint om 11.00 uur met een bijeenkomst in het Groene Kerkje. Gastspreker is de Heer A.J. Vermet, directeur van het Teylingen College, locatie Duinzigt. De herdenking in de kerk wordt gevolgd door een gezamenlijke bloemlegging bij de graven. Het Oorlogsgravencomité zorgt voor bloemen. Iedereen die de herdenking wenst bij te wonen is van harte welkom. Na afloop wordt een kopje koffie aangeboden in het naast de kerk gelegen Willibrords Erf.

Presentatie van de Canon van Oegstgeest op 14 november 2007 Op woensdag 14 november a.s. wordt de Canon van Oegstgeest gepresenteerd in de grote zaal van de Pauluskerk aan de Warmonderweg in Oegstgeest. Het officiële programma begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Onder de bezielende leiding van de twee redacteuren Freek Lugt en Marise Spieksma-Boezeman is een groep leden van de Vereniging een klein jaar bezig geweest met het schrijven van de verschillende hoofdstukken voor de Canon. Nu de teksten bijna klaar zijn, wordt hard gewerkt aan de vormgeving van het boek. De vormgeving is in handen van Nenke van Wermeskerken, grafisch vormgeefster en een van de bestuursleden van de VOO. De redacteuren van de Canon en enkele schrijvers geven een korte lezing over hun activiteiten bij het verzamelen van de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Oegstgeest. Het eerste exemplaar van de Canon zal die avond worden aangeboden aan wethouder Betty van Oortmerssen-Schutte, wethouder van onder meer Sociale Zaken, Onderwijs en Cultuur.

Radius/SWOO: donderdagmiddag 15 november 2007 Radius/SWOO organiseert op donderdag 15 november a.s. een informatiemiddag in het gemeentehuis te Oegstgeest. De middag is voor 62- en 63-jarigen (zij worden aangeschreven door de gemeente), met de bedoeling om hen kennis te laten maken met organisaties in Oegstgeest die gerund worden door vrijwilligers. Onze Vereniging zal daar ook aanwezig zijn en de Canon van Oegstgeest verkopen.

Nassaulaan 41/43 De Vereniging heeft bezwaarschriften ingediend tegen de dakopbouw van Nassaulaan 41 en 43. Deze en de bezwaarschriften van anderen zijn in een hoorzitting behandeld door de commissie bezwaarschriften op 29 augustus j.l. De voorzitter heeft er het woord gevoerd en het standpunt namens de Vereniging toegelicht. De conclusie van de commissie, die wij op 19 september hebben ontvangen, luidt: “De commissie acht de bezwaren van reclamanten ongegrond. Gelet op de systematiek van artikel 44 van de Woningwet moest de bouwvergunning voor de dakopbouwen worden verleend.” De commissie is in haar verslag niet ingegaan op het falen van de gemeente door het niet-uitvoeren van het voorbereidingsbesluit aangaande het toekomstig beschermd dorpsgezicht. Het college van B&W heeft de bezwaarschriften nog niet beantwoord.

Banknummer Vereniging Oud Oegstgeest Nu er in de plaats van acceptgiro’s facturen naar de leden worden verzonden, wordt er dikwijls geïnformeerd naar het banknummer van de Vereniging. Het nummer is 56 69 41 538, t.n.v. Vereniging Oud Oegstgeest. Wij zullen het ook op de site zetten.

Verkoop Bij de secretaris zijn diverse artikelen te koop: Laborduskaarten: € 5,00 per set van vier kaarten DVD Beeldhistorie van Oegstgeest: € 6,00 Boek ‘Tussen Tol en Trekvaart’ van Miep Smitsloo-de Graaff: € 22,50 voor leden VOO. Graag even van tevoren bellen of mailen.

Vrijwilliger gezocht met archeologische achtergrond De gemeente Oegstgeest heeft aan het bureau Vestigia opdracht gegeven om een archeologische inventarisatie uit te voeren, ten einde een archeologische waarden- en verwachtingenkaart te maken. Bekende archeologische en cultuurhistorische waarden zullen worden geïnventariseerd en gewaardeerd en daarvan wordt een verwachtingskaart gemaakt. De heer Henk Hegeman, lid van de VOO en bestuurslid van AWN Rijnstreek, zoekt in dit verband op korte termijn een vrijwilliger met enige archeologische achtergrond, om samen met de AWN Rijnstreek de vragen van Vestigia te beantwoorden. Begin 2008 zal onze Vereniging samen met de AWN Rijnstreek een lezing over dit onderwerp verzorgen. Hebt u belangstelling voor het meedoen aan de inventarisatie namens de VOO, dan verzoeken wij u om uzelf op te geven bij de voorzitter van de VOO, via emailadres vissers.harry@planet.nl Hij kan ook de nodige informatie geven. AWN Rijnstreek is de Archeologische Werkgemeenschap Nederland voor de Rijnstreek. Zie ook de gegevens via de Geschiedenisbank Zuid-Holland.

Onderstaand bericht is ons toegestuurd door Marina van der Horst, voorzitter Stichting Leidse Hout Monumentwaardig, tel. 071-5170506 Volkspark de Leidse Hout op weblog De Stichting Leidse Hout Monumentwaardig meldt het volgende. Het ontwerp van de Leidse Hout van landschapsarchitect K.C. van Nes is te vinden op de website van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade door in te tikken www.cascade1987.web-log.nl, en daarna op hun home-page linksonder de zoekterm volkspark in te voeren. Het ontwerp voor de Leidse Hout dient als illustratie bij een wetenschappelijk artikel over volksparken. Het is duidelijk dat het Sportpark Leidse Hout vanaf het begin deel uitmaakt van het Volkspark De Leidse Hout, hoewel er de nodige tijd zit tussen de realisatie van het wandelpark en de sportvelden. Het ook tot de Leidse Hout behorende Bospark met openluchttheater is pas in 1957 aan de Leidse Hout toegevoegd. Dit alles is interessant omdat in december 2004 een monumentaanvraag werd ingediend tot behoud en bescherming van het genoemde Volkspark De Leidse Hout. Inmiddels heeft de Monumentencommissie van Leiden in maart van dit jaar positief advies uitgebracht aan het College van B en W van Leiden om dit integrale volkspark op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit advies is gebaseerd op een waardestellend rapport, waarin onder het hoofdstuk Waardering staat dat het Volkskpark De Leidse Hout van algemeen belang is vanwege de cultuurhistorische waarde, vanwege de landschapsarchitectuurhistorische waarde, vanwege de stedenbouwkundige waarde, vanwege de grote mate van gaafheid en vanwege de zeldzaamheidswaarde. De monumentenprocedure is in zoverre doorlopen dat het wachten nu is op het besluit van het College van B en W van Leiden.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017