Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 34

september 2004

Bezoek aan de opgravingen op Rijnfront op vrijdag 10 september 2004 Zoals al eerder gemeld, in Nieuwsbrief 33, vindt er momenteel archeologisch onderzoek plaats op het terrein Rijnfront. Daar zullen in de toekomst bedrijven en woningen worden gerealiseerd. Het onderzoek wordt binnenkort afgesloten. De organisatie heeft zich bereid verklaard om vóór die tijd een ochtend te reserveren voor het ontvangen van een aantal leden van onze vereniging. Projectleider Tom Hamburg zal een uur lang vertellen over de opgravingen van deze zomer. Leden kunnen zich aanmelden voor een van de twee groepen van 25 personen. Het hele gebeuren is buiten, op vochtig terrein dat zeker niet egaal is. Wij raden u aan om vochtbestendige schoenen of laarzen te dragen. Opgave hiervoor vóór 6 september, via onderstaand strookje, telefoon of mail. U ontvangt tijdig bericht terug.

Routebeschrijving: Op de fiets rijdt u langs de Rijnzichtweg, onder de A44 door, langs Buitenlust. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf de Oude Rijnsburgerweg en daarna meteen rechts het Rustenburgerpad op. Aan het eind linksaf de Rhijnhofweg op. Deze geruime tijd volgen. Voorbij het paaltje middenin de weg is de ingang aan de linker kant. Per auto neemt u de Rijnhofweg vanaf de andere kant, bij de rotonde bij de Haagsche Schouw. U volgt de weg tot u bij het tweede viaduct, van de Ir Tjalmaweg (over de Oude Rijn), komt. Hier kunt u de auto parkeren. De ingang is, de Rijnhofweg volgend, voorbij de bocht naar links aan de rechter kant.

Monumentendag 2004 op zaterdag 11 september; voormalig wachthuisje Meob geopend Ook Oegstgeest doet weer actief mee met de landelijke Monumentendag, dit jaar in het teken van verdedigingswerken. Naast de bekende activiteiten, zoals de openstelling (en tentoonstelling) van het raadhuis en kasteel Endegeest en (op zondag) kasteel Oud Poelgeest, is er dit jaar een opvallende bijzonderheid. Het voormalig wachthuisje op het Meob-terrein is van 10.00 tot 16.00 uur voor publiek geopend en er is een (bescheiden) tentoonstelling over het Defensiebedrijf zoals dat hier jarenlang gehuisvest was. Een unieke kans. Volgt u de Oegstgeester Courant voor de aankondiging van deze activiteit en alle andere op Monumentendag.

Lezing Prof. Dr. S. Groenveld op 29 september 2004 in het Gemeentecentrum Op uitnodiging van de Vereniging zal Prof. Dr. S. Groenveld, hoogleraar in de Geschiedenis en Cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden van de 16e tot 18e eeuw, een lezing houden op 29 september a.s. De titel luidt “Van vyanden und vrienden bedroevet”, de gevolgen van het beleg van Leiden voor de omgeving van de stad. Over het Leidse beleg van 1573-1574 is al veel geschreven. Maar merkwaardig genoeg is steeds gekeken naar datgene wat zich afspeelde binnen de stad. Een belegering had echter ook een andere kant, de gebeurtenissen aan de buitenzijde van de stadsmuur. Daar bevonden zich niet alleen de belegeraars, maar ook de bewoners van het platteland op wier grondgebied het aanvallende leger zijn kampementen opsloeg. Aan deze kant van het Leidse beleg is tot nog toe geen aandacht geschonken. Toch blijken er heel wat bronnen te zijn, waaruit een beeld van de gebeurtenissen in de omliggende dorpen, waaronder Oegstgeest, kan worden opgebouwd. Op die gebeurtenissen zal bij deze lezing het accent liggen. De lezing wordt gehouden in Het Gemeentecentrum aan de Lijtweg.

Terweeweg 73; de rechter heeft gesproken Aan het begin van Terweeweg (vanaf de Lange Voort) wordt een nieuw huis gebouwd. Het vervangt een eerder gesloopt pandje. De Vereniging heeft de bouwvergunning voor dat nieuwe huis aangevochten vanwege zijn bouwmassa. De omgeving wordt beschermd dorpsgezicht en de gemeente had dit tot uitdrukking kunnen brengen in welstandseisen. Toen de bouw een aanvang nam is een voorlopige voorziening gevraagd. De rechter oordeelde echter dat het niet nodig was de bouwvergunning te schorsen. Intussen heeft het college van B&W uitspraak gedaan, inhoudende dat de bouwvergunning wordt gehandhaafd.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017