Nieuws van de VOO

Ontwikkelingen rond Endegeest

Het kasteel en landgoed Endegeest staan te koop. De eigenaren, dat zijn de gemeente Leiden en voor een kleiner deel Rivierduinen, willen hun bezit zo snel mogelijk te gelde maken. De gemeente Oegstgeest speelt in het verkoopproces formeel geen rol. Wel is het zo dat de waarde van het object (of de objecten) sterk afhankelijk is van het bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan geeft kortweg de bestemming “maatschappelijk”. De verkopende partijen zien dat het liefst uitgebreid worden. De gemeente Oegstgeest is bereid het bestemmingplan aan te passen. Een nieuw bestemmingsplan is van groot (financieel) belang voor de komende nieuwe eigenaar/eigenaren. Er staat veel op het spel. De uiteindelijke beslissing over een nieuw bestemmingsplan is aan de gemeenteraad van Oegstgeest.

De VOO is op dit ogenblik bezig om samen met de Oegstgeester Groen Adviescommissie een standpunt inzake de toekomstige ontwikkelingen te formuleren, zoals die naar onze denkbeelden hun weerslag in het bestemmingsplan moeten krijgen. De nota waarin deze gedachten worden verwoord moet eind augustus klaar zijn. Daarna zal die op diverse manieren gepubliceerd worden. Ieder lid dat hierbij zijn of haar mening wil inbrengen wordt uitgenodigd om die aan het VOO-bestuur kenbaar te maken.

Het bestuur zal op deze plek nieuwe ontwikkelingen openbaar maken.